Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0901.86.40.00 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)
(Từ 20/08/15-30/09/15 Bitex có CTKM online - Liên hệ để biết thêm chi tiết)

Tìm các hệ số a, b, c bằng máy tính Casio fx570MS

Thứ bảy, 30/06/2012, 02:45 GMT+7

Tìm các hệ số a, b, c sao cho hàm số \small \dpi{80} \fn_jvn f(x)=x^3+ax^2+bx+c đạt cưc tiểu tại điềm x=1, f(1)=-3 và đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ là 2.

(Trich bài 1.19/ trang 13, sách BT Giải Tích 12(NC), Nguyễn Huy Đoan(cb) -Trần Phương Dung - Nguyễn Xuân Liêm - Phạm Thị Bạch Ngọc - Đoàn Quỳnh - Đặng Hùng Thắng)  

Giải:

Giải trên máy Casio fx-570MS ( các máy khác tương tự)

Ta có : \small \dpi{80} \fn_jvn f^{'}(x)=3x^2+2ax+b

Vì hàm số đạt cực tiểu tại x=1 nên f'(1)=3+2a+b=0. tức là 2a+b= -3 (1)

Vì đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ là 2 nên f(0)=c=2

Mặt khác f(1)=3 nên 1+a+b+c=-3 suy ra a+b=-6 (2)

“Theo sách hướng dẫn sử dụng máy tính FX-570MS”


Người viết : admin