Tính tỉ số phần trăm của hai số sau:

Thứ năm, 17/05/2012, 15:38 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

a. 5 và 8 ;                           b. 10 và 7 ;

c. 7 và 12 ;                         d. 13 và 6 ;

(Trích bài 144, trang 26, Bài tập Toán 6 (tập hai), Tôn Thân (cb) - Phạm Gia Đức, NXBGD (tái bản lần thứ sáu))Bài giải

Bài giải: Giải bằng máy tính Casio fx-500MS

Ý kiến của bạn