Tính giá trị của biểu thức bằng máy tính Casio fx570ES PLUS

Thứ bảy, 07/07/2012, 08:50 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Hãy tính

a) \small \dpi{80} \fn_jvn 3log(\sqrt{2}+1)+log(5\sqrt{2}-7)

b. \small \dpi{80} \fn_jvn 5lne^{-1}+4ln(e^{2}\sqrt{e})

(Trích bài 2.54/ trang 79, sách BT Giải tích 12 nâng cao - Nguyễn Huy Đoan (CB) - Trần Phương Dung - Nguyễn Xuân Liêm - Phạm Thị Bạch Ngọc - Đoàn Quỳnh - Đặng Hùng Thắng)

Giải bằng máy tính Casio fx-570 ES PLUS

a. Ghi vào màn hình (MathIO): 

\small \dpi{80} \fn_jvn 3log(\sqrt{2}+1)+log(5\sqrt{2}-7)

Ấn =

Kết quả: 0

b. Ghi vào màn hình:  \small \dpi{80} \fn_jvn 5lne^{-1}+4ln(e^{2}\sqrt{e})

Ấn =

Kết quả: 5

Ý kiến của bạn