Máy Casio fx-570MS:Chu kỳ của số thập phân vô hạn tuần hoàn

Thứ năm, 19/07/2012, 08:41 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Phân số \small \dpi{80} \fn_jvn \frac{47}{31} khi viết dưới dạng số thập phân ta được một số thập phân vô hạn tuần hoàn. Hỏi chu kỳ của nó có bao nhiêu chữ số. Viết chu kỳ của nó.

( Trích bài 3a, Kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay, huyện Phong Điền, lớp 8, năm học 2010-2011)

Giải trên fx-500VNP

Ghi vào màn hình:

\small \dpi{80} \fn_jvn \frac{47}{31}

Ta có kết quả là 1,516129032

Ta lấy \small \dpi{80} \fn_jvn 47- 31\times 1,51612903= 7\times 10^{-8}

\small \dpi{80} \fn_jvn 7\times 10^{-8}\div 31=2,258064516\times 10^{-9}

Ta thấy cụm tuần hoàn là 516129032258064

Ta được số vô hạn tuần hoàn có chu kỳ 15 chữ số.

Số đó là:

1.(516129032258064)

“Theo sách hướng dẫn sử dụng máy tính CASIO FX-570MS”

Ý kiến của bạn