Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0901.86.40.00 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)
Hoặc Quý khách có thể đến xem và mua sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng Bitex, địa chỉ 110-112 Hậu Giang, Phường 6, Quận 6, TP.HCM

Máy tính Casio fx-570VN PLUS

Bài toán về số phức

Đề

Tìm phần thực, phần ảo, modun của số phức sau.

z = {\left( {\frac{{1 + i}}{{1 - i}}} \right)^8} + {\left( {\frac{{1 - i}}{{1 + i}}} \right)^8}

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Hướng dẫn sử dụng tính năng giải bất phương trình

Đề 

Giải bất phương trình

$\log (x^2 - x - 6) \le 1 + \log (x + 2)\,\,(*)$

Trích đề kiểm tra học kì I môn toán lớp 12 tỉnh Bình Thuận năm 2014-2015

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Hướng dẫn giải phương trình bậc bốn

Đề
Giải phương trình  $24x^4 - 338x^3 + 1297x^2 - 1896x + 945 = 0$
 
Giải trên máy tính 570VN Plus


 

Hướng dẫn giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn

Đề

Giải hệ phương trình sau

\left\{ \begin{array}{l} 2x - 3y + 2z = 4 \\ - 4x + 2y + 5z = - 6 \\ 2x + 5y + 3z = 8 \\ \end{array} \right.

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Hướng dẫn tìm bội số chung nhỏ nhất của hai số

Đề

Tìm bội số chung nhỏ nhất của hai số sau: 75125232 và 175429800.

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Hướng dẫn tính ma trận mũ.

Đề

Cho ma trận vuông cấp 3  A = \left[ {\begin{array}{*{20}c} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ \end{array}} \right]

Tính {\rm{B = A}}^{\rm{3}}

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Hướng dẫn tìm ma trận nghịch đảo

Đề

Cho ma trận vuông cấp 3  A = \left[ {\begin{array}{*{20}c} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ \end{array}} \right]

Tính ma trận nghịch đảo của ma trận A

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Hướng dẫn tính định thức của ma trận

Đề

Cho ma trận vuông cấp 3  A = \left[ {\begin{array}{*{20}c} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ \end{array}} \right]

Tính định thức của ma trận A

Giải trên máy tính 570VN Plus 

Ứng dụng cách phân tích 1 số ra thừa số nguyên tố trong cách biểu diễn logarit

Đề

Cho $m = \log _2 3$ và $n = \log _2 5$

Tính $\log _2 \sqrt[6]{{360}}$  theo m, n

Gải trên máy tính 570VN Plus