Danh sách máy tính Casio được mang vào phòng thi

Thứ sáu, 25/05/2012, 09:35 GMT+7
  • Chia sẻ tin này qua :
  • Chia sẻ qua Facebook
  • Chia sẻ qua Google+
  • Chia sẻ qua Twitter

Ngày 30/5/2012 Bộ giáo dục và đào tạo đã công bố danh sách máy tính Casio được phép mang vào phòng thi, trong đó có máy Casio fx-570ES PLUS. Điều này đã giải tỏa được nỗi băn khoăn của nhiều sĩ tử khi chuẩn bị bước vào 2 kỳ thi lớn trong năm nay.

Bên dưới là trích lục nội dung công văn của Bộ giáo dục và đào tạo hoặc các bạn có thể tham khảo tại website của Bộ tại www.moet.gov.vn

Kính gửi: Ban chỉ đạo thi và tuyển sinh các trường đại học, cao đẳng

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Danh sách máy tính cầm tay được đem vào phòng thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012 như sau:

a) Về nguyên tắc:
Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy, các máy tính cầm tay được phép đem vào phòng thi là các máy tính:
- Không có chức năng soạn thảo văn bản (như tính năng ghi chép, ghi số điện thoại, …);
- Không có thẻ nhớ cắm thêm vào.

b) Danh sách cụ thể các máy tính cầm tay thông dụng (làm được các phép tính số học, các phép tính lượng giác và các phép tính siêu việt) đáp ứng yêu cầu cơ bản nói trên là:

Casio FX 95, FX 220, FX 500A, CASIO FX 500 MS, FX 500 ES, FX 500VN Plus, CASIO FX  570 MS, FX 570 ES và  CASIO FX 570 ES Plus ; và các máy tính tương đương.

Thông báo này được đăng tải trên webiste Bộ Giáo dục và Đào tạo và được gửi qua e-mail tới các trường đại học, cao đẳng để thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c);
- Cục KTKĐCL, Vụ GDTrH, Vụ GDTX, Vụ GDĐH, Thanh tra (để t/h);
- Website Bộ;
- Lưu VT, Cục CNTT.TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Quách Tuấn Ngọc
Đã ký

Ý kiến của bạn