Đăng nhập | Đăng ký | Giỏ hàng 0 sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho máy tính Casio)

Toán Casio

Tính diện tích hình phẳng (tốt nghiệp 2007) bằng máy tính Casio fx570MS

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường \small \dpi{80} \fn_jvn y=-x^2+6x,y=0 

Tính thể tích của khối tròn xoay ( đề thi tốt nghiệp 2007) bằng máy tính Casio fx570MS

Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường  y= sin x, y=0,x=0,\small \dpi{80} \fn_jvn x=\frac{\pi }{2}

Tính thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình (H) quanh trục hoành. 

 

Tính diện tích hình phẳng (đề thi tốt nghiệp 2006) giải trên máy tính Casio fx570MS

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số \small \dpi{80} \fn_jvn y=e^x,y=2 và đường thẳng x=1.

(Trích đề thi tốt nghiệp THPT năm 2006, môn Toán, THPT không phân ban) 

Tính tích phân (tốt nghiệp 2006) với máy Casio fx-570MS

Tính tích phân\dpi{100} \fn_jvn \int_{0}^{\frac{\pi}{2}}\frac{sin2x}{4-cos^2x}

(Trích đề thi tốt nghiệp THPT năm 2006 - môn Toán không phân ban) 

Giải phương trình logarit sau bằng máy tính Casio fx570MS

Giải phương trình logarit sau:

xlog9+9logx=6

(Trích bài 2.35/ trang 101, sách BT Giải Tích 12, Vũ Tuấn(cb), Lê Thị Thiên Hương, Nguyễn Thu Nga, Phạm Phu, Nguyễn Tiến Tài, Cấn Văn Tuất, NXBGD 2008) 

Tính giá trị gần đúng của đạo hàm

Tính giá trị gần đúng của đạo hàm của hàm số sau tại điểm đã chỉ ra (chính xác đến hàng phần nghìn): \small \dpi{80} \fn_jvn y=\frac{3^x}{x^5}  tại x=1

(Bài 2.79b/ Trang 83, sách BT Giải Tích 12 ( NC), Nguyễn Huy Đoan(cb)-Trần Phương Dung-Nguyễn Xuân Liêm-Phạm Thị Bạch Ngọc-Đoàn Quỳnh-Đặng Hùng Thắng)