Đăng nhập | Đăng ký | Giỏ hàng 0 sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 - Giao hàng miễn phí trên toàn quốc

Toán Casio

Giải tam giác với máy Casio fx-570MS

Giải tam giác biết

a=14;               b=18;             c=20

(Trích bài 79a/ trang 50, sách BT Hình Học 10 NC, Văn Như Cương(cb), Phạm Vũ Khuê, Trần Hữu Nam, NXBGD  2008) 

Tính đường chéo một đa giác lồi có 20 cạnh bằng máy tính Casio fx570MS

Một đa giác lồi 20 cạnh có bao nhiêu đường chéo?

(Trích bài 2.12/trang 63, Sách BT ĐSGT 11, Vũ Tuấn(cb)-Trần Văn Hạo-Đào Ngọc Nam-Lê Văn Tiến-Vũ Viết Yên,NXBGD) 

Số đường thẳng đi qua điểm M và tiếp xúc với đường tròn

Số đường thẳng đi qua điểm  M(5;6)  và tiếp xúc với đường tròn (C):  \small \dpi{80} \fn_jvn (x-1)^2+(y-2)^2=1

(A) 0               (B) 1

(C) 2               (D) 3. 

Máy Casio fx-570MS:Cho tam giác ABC, tìm tọa độ của đỉnh C

Cho tam giác  ABC  trọng tâm là gốc tọa độ, biết tọa độ hai đỉnh là  A(-3;5), B(0;4). Tọa độ của đỉnh  C  là

(A)  (-5;1)

(B)  (3;7)

(C)  (3;-9)

(D) (\small \dpi{80} \fn_jvn \sqrt{5},0) 

Tính các vecto bằng máy Casio fx570MS

Cho \small \dpi{80} \fn_jvn \overrightarrow{a}=(2;-4), \small \dpi{80} \fn_jvn \overrightarrow{b}=(-5;3). Tọa độ của vector \small \dpi{80} \fn_jvn \overrightarrow{u}=2\overrightarrow{a}-\overrightarrow{b}

(A) \small \dpi{80} \fn_jvn \overrightarrow{u}=(7;-7)

(B)  \small \dpi{80} \fn_jvn \overrightarrow{u}=(9;-11)

(C)  \small \dpi{80} \fn_jvn \overrightarrow{u}=(9;5)

(D)  \small \dpi{80} \fn_jvn \overrightarrow{u}=(-1;5) 

Giải tam giác với máy Casio fx-570MS

Giải tam giác  ABC  biết:  A^=60oB^=40oc=14

(Trích bài 2.53/ trang 98, sách BT Hình Học 10, Nguyễn Mộng Hy(cb), Nguyễn Văn Đoành, Trần Đức Huyên, NXBGD  2008)