Đăng nhập | Đăng ký | Giỏ hàng 0 sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0902.373.687 - Giao hàng miễn phí trên toàn quốc

Toán Casio

Tìm số hạng của cấp số cộng bằng máy tính Casio fx570ES PLUS

Cho một cấp số cộng có 5 số hạng. Biết rằng số hạng thứ hai bằng 3 và số hạng thứ tư bằng 7. Hãy tìm các số hạng còn lại của cấp số cộng đó. 

Tính các số tự nhiên tăng dần bằng máy tính Casio fx570ES PLUS

Trong các số tự nhiên từ 100 đến 999 có bao nhiêu số mà các chữ số của nó tăng dần hoặc giảm dần?

(A) 120;                   (B) 168;                   (C) 204;                   (D) 216. 

Tìm số hạng thứ 8 trong khai triển biểu thức với máy Casio fx570ES PLUS

Tìm số hạng thứ 8 trong khai triển của \small \dpi{80} \fn_jvn (1-2x)^{12}

(Trích bài 2.31/trang 65, Sách BT ĐSGT 11 NC, Nguyễn Huy Đoan (cb) - Nguyễn Xuân Liêm - Nguyễn Khắc Minh - Đoàn Quỳnh - Ngô Xuân Sơn - Đặng Hùng Thắng - Lưu Xuân Tình, NXBGD) 

Tính tổ hợp chỉnh hợp bằng máy tính Casio fx570ES PLUS

Tại một buổi lễ có 13 cặp vợ chồng tham dự. Mỗi ông bắt tay một lần với mọi người trừ vợ mình. Các bà không ai bắt tay với nhau. Hỏi có bao nhiêu cái bắt tay?

(A) 78;                 (B) 185;                  (C) 234;                  (D) 312. 

Tính xác suất bằng máy tính Casio fx570ES PLUS

Bố của An đề nghị thưởng cho An 90 000 đồng để mua một vật kỉ niệm nào đó, nếu An được điểm giỏi ở cả bốn môn học: Toán, Ngoại ngữ, Tin học, Tiếng Việt (việc đạt được điểm giỏi ở các môn là độc lập). Mẹ của An đề nghị với mỗi môn nói trên, môn nào được điểm giỏi thì thưởng 10 nghìn.

Xác suất đạt điểm giỏi của An đối với 4 môn trên tương ứng là: 0,9 ; 0,7 ; 0,8 ; 0,6. Giả thiết rằng, kết quả học tập các môn học của An là độc lập với nhau