Hỗ trợ trực tuyến

  • chat_yahoo
  • chat_skype
0901.86.40.00 Giao hàng miễn phí toàn quốc (Chỉ áp dụng cho đơn hàng máy tính Casio có trị giá từ 350.000 VNĐ )
Quý khách có thể đến xem và mua sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng Bitex, địa chỉ 110-112 Hậu Giang, P.6, Q.6, TP.HCM

Toán Casio

máy Casio fx-570MS:Tìm phần dư

Tìm phần dư khi chia đa thức f(x)=x100 -2x51 +1 cho g(x)=x2 -1 

máy Casio fx-570MS:Tìm m, n và nghiệm thứ ba.

Cho phương trình 2x3 +mx2 +nx+12=0 có hai nghiệm x1 =1,x2 = -2. Tìm m, n và nghiệm thứ ba. 

máy Casio fx-570MS:Tìm hai chữ số cuối cùng

Tìm hai chữ số cuối cùng của : 21999 +22000 +22001 

máy Casio fx-570MS:Viết quy trình tìm ước chung lớn nhất

Viết quy trình tìm ước chung lớn nhất của 5782 và 9374 và tìm bội chung nhỏ nhất của chúng. 

máy Casio fx-570MS:Tính kết quả đúng của tích

Tính kết quả đúng của tích sau:

N=1234563 

máy Casio fx-570MS:Tìm giá trị của a và b để đa thức f(x) và g(x) có nghiệm chung

Cho hai đa thức sau:

P(x)=x4+5x3-4x2+3x+a

Q(x)=-3x4+4x3-3x2+2x+b

Tìm giá trị của a và b để đa thức f(x) và g(x) có nghiệm chung x = 0,5 

máy Casio fx-570MS:Tìm số dư r

ìm số dư r trong phép chia 9876543210123456789 cho 987654. 

máy Casio fx-570MS:Tìm các chữ số a, b, c, d

Tìm các chữ số a, b, c, d sao cho a5¯ ×bcd¯ =7850 

máy Casio fx-570MS:Tìm hai chữ số cuối cùng của B

Cho B=10110+10211+10312+10413+10516.Tìm hai chữ số cuối cùng của B. 

máy Casio fx-570MS:Tính giá trị chính xác

Cho dãy số: u1 =2+12;u2 =2+12+12;u3 =2+12+12+12;...;

un =2+12+...+12+12( biểu thức có chứa n tầng phân số)

Tính giá trị chính xác của u5,u9,u10và giá trị gần đúng của u15,u20.